Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

I Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Hello Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-128), ul. Św. Mikołaja 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686920, NIP: 8971842378, o kapitale zakładowym 100.000 zł.

2. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy w wyniku:

wypełnienia formularza na platformie Hello Poland (dostępnej zarówno w formie strony www., jak i aplikacji mobilnej) celem zakupu Biletu,

dokonania Transakcji celem zakupu Biletu,

założenia Konta na platformie Hello Poland,

zapisania się na Newsletter,

odwiedzenia naszej platformy Hello Poland, za pośrednictwem której zbieramy automatycznie takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

3. Zgodnie z jakimi zasadami przetwarzane będą Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zbieramy dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Zbieramy dane adekwatne oraz ograniczone do celów, w jakich będziemy je przetwarzać. Zebrane dane uaktualniamy w razie potrzeby. Przechowujemy dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Twoje dane przetwarzamy w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celach profilowania.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać:

a) celem realizacji Umowy o Świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:

– założenia oraz prowadzenia Konta na platformie Hello Poland,

– przesyłania dostosowanego do Twoich zainteresowań Newslettera,

Profilowanie obejmuje dane dotyczące preferencji co do rodzaju i lokalizacji Atrakcji Turystycznych, na jakie wybierane są Bilety na platformie Hello Poland.

b) na podstawie umowy powierzenia danych zawartej z Partnerem, celem realizacji zawartej pomiędzy Tobą a Partnerem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) m.in. w celu:

–  tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów, prowadzenia badań marketingowych, planowania rozwoju oferty usług, rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji, doskonalenia działania platformy Hello Poland, dostosowania wyglądu HPL do Twoich preferencji poprzez analizę danych dotyczących preferencji co do rodzaju i lokalizacji Atrakcji Turystycznych, kontaktu z Tobą w sytuacjach tego wymagających np. awarii HPL w trakcie nabywania przez Ciebie Biletu.

5. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas ujawniane zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych podmiotom zewnętrznym, tj:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),

b) dostawcom usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być przekazywane w związku ze świadczeniem usługi płatniczej,

c) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. agencjom reklamowym/marketingowym, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne),

d) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, w tym dochodzenia wierzytelności.

6. Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez nas z usług dostarczanych przez Google Inc. Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

7. Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane?

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie  realizacji Umowy o Świadczenie Usług przechowujemy je przez okres jej trwania oraz do upływu terminów przedawnienia dla złożenia oficjalnych roszczeń  z tytułu zawartej Umowy o Świadczenie Usług.

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zawartej pomiędzy Tobą a Partnerem umowy przechowujemy je na podstawie zawartej umowy powierzenia danych przez okres wykonywania umowy i do upływu terminów przedawnienia dla złożenia oficjalnych roszczeń  z tytułu zawartej Umowy.

Dane osobowe, do których przechowywania zobowiązują nas określone przepisy prawa np. w zakresie dokumentacji finansowej, będą przechowywane co najmniej przez okres ustawowego okresu przechowywania.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8. Jakie prawa w związku z przetwarzaniem danych Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych naruszone zostały  przepisy dotyczące ich ochrony, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości realizacji usług naszych oraz Partnerów na Twoją rzecz.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z nami telefonicznie:  numer telefonu kontaktowego:  +48 667 999 906 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:  adres e-mail: biuro@hello-poland.pl.

II Pliki cookies

Serwis www.hello-poland.com.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki cookies umożliwiają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Użytkownika Serwisu i dostosowywać wyświetlenie witryny do indywidualnych preferencji. Zawierają one najczęściej nazwę strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz własny identyfikator.

Serwis używa wyłącznie plików cookies sesyjnych. Pliki cookies sesyjne mają charakter tymczasowy, istnieją tylko do momentu zamknięcia strony internetowej lub sesji przeglądarki. Służą one zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania witryny tj.: – dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; – tworzeniu statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Każdy Użytkownik Serwisu może samodzielnie określić warunki zarządzania plikami cookies. W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie wyraża na to zgody, powinien w tym celu skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Niedokonanie przedmiotowych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie przez Serwis z plików cookies.

Ograniczenie lub całkowite zablokowanie plików cookies może wiązać się z utrudnieniami lub brakiem działania niektórych funkcji Serwisu.

 

Zapisz się
do newslettera